سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
ساز شکسته

من کور خواهم شد اگر تو را نبینم

بی نور خواهم شد اگر تو را نبینم

میخواهمت پس فکرهم نکن من

مسرور خواهم شد اگر تو را نبینم

عشقم وجودم هستی ام توئی زخویشتن

دور خواهم شد اگر تو را نبینم

من با تو عزت داشتم عزیز خوبم

منفور خواهم شد اگر تورا نبینم

این جور چین با هر دو مان جور میشد

ناجور خواهم شد اگر تورا نبینم

این ساده است دیگر که من بی تو بودن

مجبور خواهم شد اگر تو را نبینم

من با تو میخواهم به سر کنم ولیکن

در گور خواهم شد اگر تو را نبینم

 

خزان


.: Weblog Themes By Pichak :.


پیوندها